Dějiny 5.3.10 - d. Jin a nečínská etnika (L1)

6. března 2010 v 22:14 | Kris |  Dějiny Číny
Od pádu Hanů do pádu Tangů = čínský středověk!
DYNASTIE JIN
R. 220 - dynastie Cao ztrácí moc, k moci se dostává rodina司馬 (sīmă) - zbaví moci rodinu Cao, moci se chopí 司馬炎 (sīmă yán) - císař z Jin (晋武帝- jÌnwŭdì). Bývalého cisaře sesadili dost nasilně - velice nemorální, museli se snažit si to "vyžehlit" - kvůli vraždě císaře se jim menší nárok na trůn.

simayan:

Dynastie Jin ( jÌn):
司馬炎 (sīmă yán) - první vládce - dlouhá vláda. Rodina 司馬 (sīmă) - rodina úřeníků, vždy dobrá pozice ve společnosti. Neměli nijak velký nárok na trůn, takto postavených rodin bylo mnoho. Své příbuzné dosadili do vojen. jednotek - ovládají tím vše. Museli si získat ostatní důležité rody, aby pomohli nebo alespoň nic nepokazili. Ještě před zavedením dynastie zavedli šlechtické tituly 封爵制度(fēngjuézhìdù) - tím posílili své postavení a získali si tim další rodiny. Zavedli zase systém pěti ranků (vévoda, vikomt atd.) - udělováno za zásluhy. Dostali např. i území - tím vším si získávali postavení (tituly se dědily) - měli tím blízko do paláce.

Menfa ("velkorody" - mocné klany) - původ mají ve vých. Han - tyto rodiny ovládaly určité území, měly zázemí v provinciích - povstání a nepokoje - komunity se militarizují - budování pevnosti (瑦堡- wùbăo) - žije v nich cca 20 000 lidí, jednotky se zemědělství - během chaosu v Číně tu existuje nějaká správa - vliv má hlavní rodina - vazby s touto hlavní rodinou. Zde mají původ vlivné rodiny, př. Sima.
Vlivné rodiny - roste jim moc, vláda je uplácí - dává příslušníkům rodiny důležité funkce, zve si je na dvůr, aby byli pod dohledem. Rodinám roste moc - už se nevrací do svých lokalit, ale zůstávají v hl.m.
Manfa - všici mají 郡望 (jūnwàng) - "predikát" - tzn. "...z Lipé" - nějaký přídomek (před jménem), podle okresu, ze kterého pochází. V té oblasti ale nemusí mít majetek.
Udrželi se ve vysokém spol. postavení cca 600 let. do 10. st.
Moc těchto rodin založena na:
  1. Vysoké postavení si udělují pro sebe a nikoho jiného si k těmto postům nepustí.
  2. Šlechtické ranky - dědičná privilegia (jīn) - mění se věk, kdy člověk smí do úřadu (limit byl až později), nyní mohou do úřadu např. chlapci ve věku 15 let
  3. Ekonomická základna - odvozováno z oblasti, odkud pochází. Pak ale rodiny nemají majetek pouze na jednom místě (př. desítky menších statků po celé říši). Statky 庄园 (zhuàngyuán) - samostatné jednotky, kde rodiny pěstují a vyrábí vše, co potřebují. Později to bylo i větší území se zemědělci atd. Pracují zde poddaní, nájemci, původně svobodní rolníci, k velkým rodinám odešli kvůli ochraně v době nepokojů. Nemusí platit daně státu, ale část práce rodině, pro kterou pracují. Stát s tím pak má problém (budoucí dynastie - sever), mají dost půdy, ale nemají pracovní sílu. Stát se snaží snížit ekonomickou sílu rodin - chtějí vše zrevidovat - kolik je lidí, kolik kdo má platit, kolik má rodina pod sebou zemědělců, kteří by měli platit daně atd. Zemědělci se jím zase vrátili, ale jen na chvíli, hned se vše zase opakuje. Později je stanoveno, kolik lidí smí který úředník mít - vlastnění zemědělců, kteří neplatí daně a parcují pro rodiny, se vlastně zlegalizuje.


Jelikož jsou Sīmă jen jedna z mnoha vlivných rodin, snaží se 司馬炎 (sīmă yán) svou rodinu pozvednout - využil šlechtické ranky (bylo jich 5) - obnovil hanskou tradici, svým příbuzným udělil tituly. R. 265 z 30 příbuzných udělal knížata - kníže mohl být jen někdo z rodiny Sīmă (ale byl to systém titulů, ostatín rodiny tak nemohly nic namítat) - jmenoval je aby je odměnil za to, že se snažili rodinu po celá léta pozvednout. A neměl taky dospělé potomky - zajistil si, že když umře, bude dynastie pokračovat. Chtěl se poučit z dynastie Cao, kde příbuzní neměli žádné pravomoce. Knížata mají možnost vstoupit do úřadů a dostávají peníze.
Spolu s jejich oblastmi dostanou ještě vojenské oblasti - to se jim nakonec stane osudným. Každá oblast mívala své vojsko, nyní je rozpuštěno a nahrazeno vojenskými oblastmi, které mají několik komanderií. Velitel měl civilní i vojenské pravomoci, velil např. desítkám tisíců mužů. Do těchto velitelských postů jmenoval panovník své příbuzné, knížata (ne do všech oblastí, spíš do hl. m., do bývalého hl. m. a do jiných strateg. oblastí) - tohle je spolehlivé, ale jen do doby, než mu dorostli synové a ti neměli žádnou moc proti jeho příbuzným (knížatům) - knížaty a guvernéřy jsou tak jmenováni i jeho synové - tím pádem jsou 2 druhy knížat:
皇室王(huángshìwáng) = prvnílinie, vzdálenější příbuzní
皇子王(huángzĭwáng) = knížata, princové.
Od této už nesmí být kníže nikdo krom synů císaře. U knížat první linie se ale titul stále dědí - vytovořil dvě síly, které stojí proti sobě - všici huángshìwáng měli bojovat proti všem, kteří chtěli svrhnout Sīmă . Huángzĭwáng mají bránit trůn proti všem, i proti huángshìwáng. To mohlo fungovat, jen když bude císař schopen obě linie vyvažovat, "štvát" je proti sobě.

司馬衷惠帝 (sīmăzhōnghuīdì) - syn prvního vládce, idiot. Ale byl nejstarší syn z císařovny, takže má právo na trůn - neschopný vládce, loutka příbuzných a hlavně manželky 贾皇后 (jiăhuánghòu)
R. 289 - otec volí za Sīmăzhōnghuīdìa regent. vládu - např. svou manželku manželku (ne první císařovnu, tedy ne Sīmăzhōnghuīdìovu matku) a další lidi. Tuto císařovnu Sīmăzhōnghuīdìova odstranila, hned jak jeho otec zamřel. Poštvala jednoho z knížat, aby rozpustil regent - nepokoje osmi knížat (八王之乱 - bāwángzhīluàn) - 贾皇后 (jiăhuánghòu) devět let neomezeně vládne, ale manželovi nedala syna. Jedna konkubína ano, tak tohoto syna 贾皇后 (jiăhuánghòu) otrávila. Později je popravena. Jeden z knížat se prohlásí za císaře - je z vedlejších větví a bratři sesazeného se ho snaží svrhnout. Velké spory.
Dosazen 司馬炽/怀帝 (sīmăchì/huáidì) - neměl šanci se prosadit. Nepokoje osmi knížat přechází k úpadků východních Jin. 司馬炽/怀帝 (sīmăchì/huáidì) se vzdává útočníkům Xiongnu - je otráven. Jeden potomek - 司馬邺/愍帝 (sīmăyè/mĭndì) je odvezen na západ a vyhlášen císařem, ale později je zajat a otráven.
Kníže z vedlejší linie (pač v nepokojích 8 knížat se vyvraždila hlavní větev) - vyhlažuje se vládcem východní Jin . V Nanjingu.
Jin zničilo, že jim první vládce dal moc - jmenoval je dost vysoko.
Zhroutila se celá správa a autorita. Vše se rozpadá na oblasti. Zase to vypadá jako po rozpadu Hanů.
(r. 280 - končí období 3 říší a Wu je přičleněno do státu Jin.)

Etnika v Číně v této době:
匈奴 (xióngnú) - Xiongnuové
鲜卑 (xiābēi) - Xiabeiové
(jié) - Jieové
(dī) - Diové
(qiáng) - Qiangové
賨巴 (cóngbā) - Cong Báové
Všechna etnika se rozprostírají podle čín. hranice - mají kmenová území a postupně se posunují na území Číny.
Dříve existují jen 匈奴 (xióngnú) a Čína. Nic mezi - někdo platil Číně někdo 匈奴 (xióngnú) nebo oboum, ale neexistuje nic nezávislého.
S rozpadem Číny vzniká hodně měnších kmenových konfederací, které přejímají čínský způsob života (př. zemědělství) - více kontaktu s Čínou a čín. kulturou, někteří jsou vysíláni na čínský dvůr na výchovu - ovlivnění (konfucianismus, čín. kultura).
Xióngnú, Xiābēi, Jié, Dī - prototibetský kmen, Qiáng - prototibetský kmen - už za nepokojů 8 knížat zasahují do dění v Číně. Nomádi jsou totiž na koních účiněšjí prvek armády ne pěší vojska, všechna knížata je chtěli do svých služeb a oni se nechali najímat. Nechtěj území, ale peníze za své služby v boji. Knížata na nich jsou pak závislá - za odměnu se mohou nomádi usadit na území Číny, př. na západě, na středu a severu dnešní p. Sahnxi - blízko hl. m. (Xióngnú) - pustit si barbary tak blízko by např. Hanové nikdy nedovolili.

R. 308 - vládce Xióngnúů si v Shanxi udělal svůj stát a sesadil Sīmăchì/huáidìho a získal hl.m.
Nomádi nechtěli dobývat Čínu , ale nyní ano. Proč? Vždy chtěli, aby jim někdo platitl, ne něco ovládat. Ale Jin upadají, knížata se vyvražďují a Xióngnúům nemá kdo platit - neměli od koho získávat, co potřebují (obilí, luxusní věci atd.) - vládci jsou vychováváni na dvoře číny. Mají víceméně i hanský císařský původ (kvůli princeznám od Hanů) - velitel tak vystupují jako velitelé Xióngnúů, ale v Číně vystupuje jako potomek Hanů.
Po vzoru Xióngnúů i ostatní etnika chtějí zakládat svou říši. Není nikdo, kdo by se jim postavil, kdo by něco ovládal. Tak jdou nomádi do severní Číny.
Nehanská etnika:
Západ Číny - Chang'an (oblast bývalého hl. m.) - Prototibeťané - (jié) - Jieové.
Dnešní Jilin - kmeny 鲜卑 (xiābēi) - Xiabeiové
Gansu - další národnosti (blíže ke střední Asii, idoevropské a středoasijské nárdnosti)


Vzniká hodně malých a slabých dynastií. Ale ovlivňují celý vývoj čínských dějin.
Tyto malé státy mohou být založeny Hany nebo vládci nějakých jiných etnik. Jsou špatně organizované, nahradí je tak státy s lepší organizací, které jsou schopné ovládat větší uzemí.
Sjednocení je opět v režiji Hanů, kteří pohltí nomády a ti se stáhnou zpět do stepí. (tento koloběh se stále opakuje)

五胡十六国 (wŭhúshílìuguó) - doba rozdrobení:
Všechny kmenová konfederace - základem postava vůdce, kolem něj vše. Původ (Xióngnú, Xiābēi atd.) je odvozen od původu velitele. Kolem něj se houfují další lidé, nemusí už všichni být stejného původu.
Struktura je velice vratká, špatně udržitelná. Dokázali zabrat území, ale nedokázali si ho udržet, nevěděli, jak mu vládnout. Museli se učit přejít na centralizovanou vládu. Úspěšní podle toho, jak moc se dokázali přeměnit na tento model. Když ale moc přijmou čínskou kulturu, uplně se s nim namíchají, zaniknou. Takže si dost často (ne všici) svou identitu bránili.

1) Státy Xióngnúského typu:
Velice agresivně zaberou Čínu. Jsou silní, mají silné kmenové vazby, mají velice dobrá vojska. Jsou nejblíže Jinskému dvoru - proto byly první, kteří zde mohly něco začít.
Mají vojenskou převahu, ale když vše získaj, nemájí už kam jít, jak vojáky zaměstnat a tak se snaží přejít na centralizovanou vládu - ne všichni si to ale přejí. A tak se ta centralizace nepovede - rozpad.
Takto to mají cca 4 státy té doby.

2) Státy mandžuského typu (tam maj prvotní zázemí) - s dualním systémem vlády:
Vojenská organizace na kmenové bázi - mají ale paralelní systém hanské byrokracie, který organizuje usedlé obyvatele. Tím pádem vše dobře ovládaly. Hlavně měly čas si udělat tento způsob vlády, měliy čas přijmout a naučit se čínské tradice - jelikož byly daleko a v oblasti, kde se střetávají Nomádi i usedlí Číňané atd.
Úspěšnější byly jelikož jsou blíže k mocenským centrům než SZ (Č. Turkerstán).
Ale nakonec narazily na problém - nedokázaly změnit svou kmenou tradici, když už to bylo třeba. V kmenu mají všichni něco ze státu, takže když měly něco z expanzí, měly co dát velitelům. Ale pak už jim neměly z čeho platit, když nexpandovaly - rozpad.

3) Stýty s dualním systémem vlády - původné závislé na 2, ale dokázaly překonat kmenovou strukturu a vládce nadřadit všem. Agresivní vojenská síla.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Smitha645 Smitha645 | E-mail | Web | 8. července 2016 v 9:21 | Reagovat

Howdy! I basically would like to give a huge thumbs up for the good data you've got here on this post. I will probably be coming once again to your weblog for far more soon. fadefaffdaccdbcd

2 Pharmg616 Pharmg616 | E-mail | Web | 9. července 2016 v 0:17 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://ypxaieo2.com/ooovy/1.html">cheap goods</a>

3 Pharmf329 Pharmf329 | E-mail | Web | 9. července 2016 v 0:19 | Reagovat

Very nice site!

4 cialis cialis | E-mail | Web | 11. července 2016 v 21:37 | Reagovat

Hello!

5 Smithf891 Smithf891 | E-mail | Web | 22. července 2016 v 2:44 | Reagovat

I loved your post.Much thanks again. ckdadfeecadbdfee

6 cialis cialis | E-mail | Web | 7. srpna 2016 v 5:44 | Reagovat

Hey would you mind letting me know which web host you're working with? I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!

7 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 8. srpna 2016 v 19:32 | Reagovat

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful info particularly the last part

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama