Dokončení částice LE

4. března 2010 v 17:46 | Kris |  Gramatika čínštiny
Rozdíl mezi 时候 a 时间:
时间 se dá použít samostatně, 时候 se musí s něčím kombinovat. Př.:
什么时候 = Kdy
你什么时候来 = Kdy přijdeě?
的时候 = Když
我吃馆的时候。。。Když jsem jedl…
这个时候 = Tentokrát
那个时候 = Tenkrát

Částice (le) - dokončení:
1. slovesná přípona - za slovesem:
Má přesný význam podle charakteru slovesa
A) sloveso, které má jednorázový děj - akce proběhla. Př. Slovesa s výsledkovými modifikátory
我做完了 = dodělal jsem to
门开了= dveře se otevřely
他去了 = už tady není, odešel
他走了= odešel
Pokud je za slovesem předmět, pozice se mění:
我买了五本书= koupil jsem si pět knih
我买书了 = koupil jsem si knihu (了 je za předmětem, protože je jednoslabičný - viz minulé hodiny gramatiky)
我没买书 = nekoupil jsem si knihy (už nepoužijeme 了)
昨天买了书, 今天也买书了 = Včera jsem si koupil knihu, dnes jsem si také koupil knihu (v druhé větě je 了 na konci, protože je to konec celé věty)
B) sloveso, které nevyjadřuje děj - 了 = vyjádření změny stavu
U takových sloves nevyjadřujeme minulost pomocí 了 ani pomocí 过, ale pouze vložení přesného časového údaje.
他知道了这件事 = dozvěděl jsem se o tom
我过去是工人 = byl jsem dělníkem (过去 = v minulosti - přesné určení času, kterým uděláme z věty minulost i bez 了)
C) slovesa dějová -了= vyjádření minulosti
等了 = čekal + časové určení
他等了半天 = čekal půl dne (půl dne = čínské vyjádření pro celou věčnost)
想了半天 = přemýšlel půl dne
想了个办法 (=řešení, způsob) = přišel, jak na to, vymyslel to
想 je sloveso dějové, i sloveso s jednorázovým dějem
走了一个小时路 = šel hodinu (objektové sloveso)
走了一个时 = odešel před hodinou
2. za přídavným jménem:
Vyjadřuje změnu stavu
他好了 = je mu dobře (nebylo mu dobře, ale už je)
他脸白了 = zbledl
3. jako koncová větná částice:
Modifikuje celou větu, vyjadřuje změnu, zvrat
他做老师 = je učitelem
他做老师了 = Je učitelem; teď se stal učitelem (do teď učitelem nebyl)
Zápor vyjádříme pomocí 不, ne 没.
他不做老师了 = Už není učitelem.
我不去了 = už tam nepůjdu (změna postoje mluvčího - chtěl jsem tam jít, ale už nechci)
我去长城了 = 1. odjel jsem na Čínskou zeď 2. Tak já tedy pojedu na Čínskou zeď (změna v postoji mluvčího) - zda se jedná o 了 vyjadřující minulost nebo změnu v postoji mluvčího se dá poznat jen z kontextu.
Koncové 了 může vyjadřovat ne úplný zvrat, ale informaci, že věci došly až sem, až do "teď".:
等了半天 = čekal půl dne → 等了半天了 = čekal půl dne (došlo to až sem, do "teď")
现在三点 = jsou 3 hodiny → 现在三点了 = už jsou 3 hodiny
现在三点了,我去了 = už jsou 3 hodiny, půjdu (už jsou 3 - došlo to až sem, já tedy půjdu - změna postoje mluvčího)
走了一个小时路了 = jde už hodiny
太贵了 = je to moc drahé (přesahuje to nějakou mez, došlo to až sem - k tak vysoké ceně)
吃了饭就走 = až dojím, půjdu (就 vyjadřuje těsnou souvislost časů, nemusí ve větě být) (了 = ukončení děje, ale v budoucnu)
吃了饭就走了 = najedl se a hned šel.
Slovesná přípona :
我去过北京 = v Pekingu jsem byl (nějaká akce v minulosti proběhla, mám tu zkušenost)
Zápor pomocí 没:
我没去过北京 = Nikdy jsem nebyl v Pekingu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama